Vanaf 21 februari 2018 begint de voorverkoop voor Vrienden van IFA. De reguliere kaartverkoop start op 23 februari 2018. Kaarten kunnen besteld worden via de website van De Nieuwe Kolk, telefonisch (088 012 85 60) of aan de balie van De Nieuwe Kolk.

Tarieven

  • Regulier: € 9,00
  • Vrienden: € 7,50
  • CJP/Studenten: € 7,50
  • Drents Archief: € 5,00
  • 10-rittenkaart*: € 80,00
  • Verrassingspakket: € 17,50

* alleen aan de kassa

Het IFA is in 2018 op zaterdag 10 en zondag 11 maart in De Nieuwe Kolk in Assen.

Het IFA is in Bioscoop De Nieuwe Kolk:

Weiersstraat 1
9401 ET Assen
www.dnk.nl

Enkele films zijn in het Drents Archief. Deze locatie vindt u aan de Brink 4 (tussen het station en De Nieuwe Kolk in).

De bioscoop ligt aan de rand van het stadscentrum en is zowel met het openbaar vervoer, de fiets als de auto makkelijk bereikbaar.

Openbaar Vervoer

Bioscoop De Nieuwe Kolk is tien minuten lopen vanaf het station Assen. Er gaat een goede busverbinding langs De Nieuwe Kolk. Met stadsbus 1 of bus 50, bent u binnen twintig minuten bij De Kolk.

Fiets

De fietsenkelder in De Nieuwe Kolk is bereikbaar via de Vaart Noordzijde. U kunt hier gratis uw fiets stallen.

U kunt uw auto parkeren in de parkeergarage onder Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk. De ingang van de parkeergarage is aan de Weiersstraat 1.

Het tarief bedraagt € 0,50 per 15 minuten, met een maximum van € 5,- per dag.

Bibliotheek Assen, Budgetcam, COC Groningen & Drenthe, De Balie, De Webtuin, DNK, Drenthe College, Drents Archief, Drents Museum, Filmkrant.LIVE, Fries Filmarchief, Groninger Audiovisueel Archief, Hotel de Jonge, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, K&C Drenthe, Kringloopwinkel Het Goed Assen, Movies that Matter, RTV Drenthe, Studio NEON, VVV Assen.

In Assen zijn verschillende hotels en bed and breakfastlocaties waar u kunt overnachten. Op de website van VVV Assen vindt u een overzicht.

Help jij ons een handje tijdens IFA 2018 op 10 en 11 maart? Bijvoorbeeld bij de informatiebalie of als zaalwacht? In ruil krijg je een kijkje achter de schermen, ga je gratis naar de films tijdens het festival en maak je deel uit van het leukste vrijwilligersteam!

Opgeven kan via deze link.

Onze Vrienden zijn een belangrijke steun voor het festival. Zij maken het mede mogelijk mooie, vernieuwende en bijzondere (internationale) films naar Assen te halen. Om onze Vrienden te bedanken, krijgen zij een aantal voordelen:

– voorrang bij de kaartverkoop
– de gelegenheid tot het gratis bijwonen van een geselecteerde voorpremière voor uzelf en een introducé
– 1,50 euro korting op elk filmkaartje

U kunt Vriend worden door minimaal 18,50 euro over te maken op onze bankrekening NL 25ABNA 0422377589 t.n.v. Filmfestival Assen te Assen, onder vermelding van ‘Vriend 2017’, uw adresgegevens en uw emailadres, waarbij u @ kunt vervangen door een spatie.

Sinds 1980 wordt in Assen jaarlijks het IFA georganiseerd: een uniek, meerdaags filmfestival waarin vrouwen, zowel voor als achter de camera, een centrale rol spelen. Het IFA is daarmee een van de oudste filmfestivals met een feministische traditie in Europa, het enige festival met een dergelijke oriëntatie in Nederland en bovendien een van de weinige vertoners van arthouse films in Drenthe.

Postbus 985
9400 AZ Assen
info@filmfestivalassen.nl

Stichting Festival Vrouwenfilms Claire Obscur (hierna IFA), gevestigd te Assen, wil iedere bezoeker, vriend en relatie zo goed mogelijk van dienst zijn voorafgaand,  gedurende en na een bezoek aan ons festival en onze website. Daar hoort ook de informatievoorziening rondom de verwerking van uw persoonsgegevens bij. IFA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze verklaring kunt u onder andere lezen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welke doelen wij dat doen, hoe lang wij die gegevens bewaren en wat uw rechten daarbij zijn. Ook vindt u in deze verklaring hoe u uw toestemming tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt intrekken en waar u bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar toe kunt sturen. Heeft u vragen over deze verklaring? Neem gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Vaart N.Z. 42
9401 GN  Assen

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In sommige gevallen verwerkt IFA uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken voor het kopen van toegangsbewijzen, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over gekochte toegangsbewijzen, creditcard en/of bankgegevens. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te kunnen verwerken dient er een wettelijke basis voor de verwerking te zijn. Die basis bestaat voor IFA uit de door u gegeven toestemming voor de verwerking en/of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en/of op uw verzoek voordat met u een overeenkomst wordt gesloten.

IFA heeft heldere doelen waarvoor zij uw persoonsgegevens verwerkt. Het gaat om de volgende doelen:

–           Het afhandelen van uw betaling;
–           U (gekochte) kaarten en eventuele andere producten te kunnen toesturen;
–           Verzenden van onze nieuwsbrief en/of programmaboekje en/of reclamefolder en/of enquêtes;
–           U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening/overeenkomst met u uit te kunnen voeren;
–           U te informeren over het festival en het festivalprogramma (bijvoorbeeld annuleringen of wijzigen in het programma);
–           Voor het uitvoeren van bezoekersonderzoeken;

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

IFA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

IFA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. IFA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IFA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@filmfestivalassen.nl.

Wat doen wij aan beveiliging van de persoonsgegevens?

IFA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@filmfestivalassen.nl.

Cookie-beleid

IFA maakt gebruik van cookies Door het plaatsen van cookies verzamelt IFA informatie over het gebruik van haar website en de geografische spreiding van de bezoekers van haar website. Deze informatie delen we met onze partners voor sociale media en analyse.

IFA maakt gebruik van “Functionele cookies” om te zien of een bezoeker van haar website de cookies wel of niet heeft geaccepteerd en de lay-out van de website mogelijk te maken.

IFA maakt ook gebruik van “Analytics cookies”. Bij deze cookies wordt gebruik gemaakt van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand de website bezoekt en welke pagina’s worden bekeken. IFA gebruikt deze gegevens om haar websites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Google maakt zelf ook gebruik van cookies. Google kan daarom zelfstandig gegevens over bezoekers van onze website verzamelen en combineren met andere informatie die zij mogen verzamelen. Raadpleeg de eigen privacy verklaring van Google om meer te weten te komen over wat zij met persoonsgegevens mogen doen.

IFA gebruikt daarnaast “Social media cookies”. Op de website van IFA staan onderaan knoppen van de sociale netwerken Facebook, Twitter, Instagram en YouTube, zodat bezoekers van de website IFA ook gemakkelijk kunnen vinden op sociale media en/of items van onze site op sociale media kunnen delen met anderen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat bezoekers van de sociale media ingelogd. Deze sociale netwerken kunnen zelfstandig gegevens over bezoekers verzamelen en combineren met andere informatie die zij mogen verzamelen. Daarom hebben deze sociale netwerken hebben allemaal hun eigen privacy verklaringen. Meer weten over wat zij met persoonsgegevens mogen doen? Raadpleeg dan de privacy verklaringen van de betreffende sociale netwerken.

Voor alle cookies geldt tot slot dat de door IFA geregistreerde gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard en niet met derden worden gedeeld anders dan in deze privacyverklaring is weergegeven.

IFA BEDANKT HAAR FONDSEN EN SPONSOREN