Navigatie overslaan

Pijlers

Om jou door ons filmaanbod te leiden, richten we ons programma in aan de hand van vijf thematische pijlers: Spotlight, Gender Benders, World Views, Podium en Contour. Deze pijlers vatten in het kort samen waar we als IFA voor staan.

Met Spotlight zetten we vrouwelijke filmmakers in de spotlight. Gender Benders werpt licht op (het debat over) onderwerpen gerelateerd aan gender. World Views zijn programmaonderdelen met aandacht voor verhalen, verteld vanuit verschillende vrouwelijke en culturele perspectieven om een andere kijk op de wereld te krijgen. Met Podium geven we het woord aan aanstormend filmtalent en Contour legt via optredens, installaties en verschillende culturele activiteiten verbinding tussen film en andere kunstdisciplines.

Spotlight

Dit is de basis van het festival; een dwarsdoorsnede van de hedendaagse cinema, gemaakt door uitstekend vrouwelijk talent voor en/of achter de camera. In SPOTLIGHT vind je actuele (inter)nationale films, regelmatig grote publiekstrekkers en het grootste deel van de Nederlandse voorpremières. Vaak valt binnen deze pijler ook de film van IFA Perspectief, het vaste programmaonderdeel waarin we een recente, spraakmakende film tegen het licht houden met behulp van een panel: wat vertelt de film, waarom is er veel aandacht voor de film geweest en wat heeft dit met ons te maken en de wereld om ons heen?

Gender benders

Met deze pijler belichten we genderproblematiek in de breedste zin van het woord, gericht op onderwerpen als discriminatie, seksisme, stereotypering, onderdrukking. Je hoeft maar even om je heen te kijken en je merkt een verharding tegenover lhbti’ers, schrikbarende stappen achteruit in onder meer abortusrechten in de VS en de anti-homowet in Hongarije, en grote (online) haat tegen mensen die zich uitspreken als feminist, genderactivist). Een tegengeluid bieden wordt steeds essentiëler, deze verhalen móeten zichtbaar blijven.

World views

In WORLD VIEWS spelen we in op actualiteiten en belichten we verborgen verhalen van mensen, (sub)culturen en ervaringen die in onze westerse cultuur beperkt of niet aan bod komen. Terwijl, hoe meer je van andere culturen weet, hoe meer je hoort van en over andere stemmen en ervaringen, hoe groter je empatisch brein wordt. Het is een spier die je traint, waardoor je steeds minder op jezelf gericht wordt.

Podium

IFA steunt graag nieuw en aanstormend filmtalent! PODIUM is het platform voor beginnende filmmakers en is gericht op het stimuleren en cultiveren van opkomend en onontdekt filmtalent. In onze kortefilmcompetities KersVers en Noordsterren vertonen we een selectie van de beste korte film die het afgelopen jaar zijn gemaakt, en in de Masterclass kun je in gesprek gaan met een professional uit de filmwereld.

Contour

Met IFA geven we je graag een onverwachte kijk op dingen. Naast alle films is er tijdens het festivalweekend daarom ook een prikkelend en aansluitend randprogramma om je nog sterker bij het programma te betrekken. Denk bij CONTOUR aan muziekoptredens, kunstzinnige installaties en cross-overs met andere kunstdisciplines: ga in gesprek, laat je verrassen en maak mee!

‘I think we get a lot of interpretations about the lives of women that are not coming from women.’

— Ava DuVernay