Navigatie overslaan

All of Us Strangers

VERENIGD KONINKRIJK | 2023 | 105 MIN | ANDREW HAIGH

TAAL: ENGELS | ONDERTITELING: NEDERLANDS

9 MAART 2024 | 11:15 UUR

De ontmoeting tussen scenarioschrijver Adam (Andrew Scott) en zijn mysterieuze buurman Harry (Paul Mescal) doorbreekt hun dagelijkse ritme. Terwijl ze nader tot elkaar komen in een bijna lege Londense torenflat, wordt Adam teruggetrokken naar zijn ouderlijk huis en herinneringen aan lang overleden ouders. Een meesterlijke, gevoelige film over eenzaamheid, rouw, liefde en verbintenis in verschillende gedaantes.

ABOUT THE MOVIE

Get Tickets

Op een avond ontmoet scenarioschrijver Adam (Andrew Scott) zijn mysterieuze buurman Harry (Paul Mescal), die het ritme van zijn dagelijkse leven doorbreekt. Terwijl Adam en Harry nader tot elkaar komen in een bijna lege torenflat in het moderne Londen, wordt Adam teruggetrokken naar zijn ouderlijk huis en herinneringen aan lang overleden ouders. Andrew voelt een steeds grotere drang om naar de stad waar hij opgroeide te gaan en het huis waar zijn ouders (Claire Foy en Jamie Bell) woonden te bezoeken. Daar lijkt het alsof er niks is veranderd sinds de dag dat ze stierven, 30 jaar geleden.

All of us Strangers is een doordringende, gevoelige film over eenzaamheid, rouw en verbintenis. Liefde en verlies nemen verschillende gedaantes aan, waarbij zelfs het bovennatuurlijke menselijk blijft. De film is terecht overladen met prijzen (67 nominaties en 14 gewonnen) en er zullen er nog velen volgen.

Watch trailer

Speeltijden

zaterdag 9 maart 2024 11:15 uur

ENGLISH

A meeting between screenwriter Adam (Andrew Scott) and his mysterious neighbour Harry (Paul Mescal) breaks their daily rhythm. As they grow closer in a near-empty London tower block, Adam is drawn back to his childhood home and memories of long-deceased parents. A masterful, sensitive film about loneliness, grief, love and commitment in various guises.

One evening, screenwriter Adam (Andrew Scott) meets his mysterious neighbor Harry (Paul Mescal), who breaks the rhythm of his daily life. As Adam and Harry grow closer in a nearly empty tower block in contemporary London, Adam is drawn back to his childhood home and memories of long deceased parents. Andrew feels an increasing urge to visit the city where he grew up and the house where his parents (Claire Foy and Jamie Bell) lived. It seems that nothing has changed there since the day they died, 30 years ago.

All of Us Strangers is a poignant, tender film about loneliness, grief and connection. Love and loss take different shapes, with even the supernatural remaining human. The film has rightly been showered with awards (67 nominations and 14 wins) and many more will follow.