• Hits: 2403

Onze Vrienden zijn een belangrijke steun voor het festival en zij maken het mede mogelijk mooie, vernieuwende en bijzondere (internationale) films naar Assen te blijven halen, Het festival kan deze extra financiële steun goed gebruiken; juist nu maken bescheiden persoonlijke bijdragen letterlijk een wereld van verschil.

Zonder de steun van onze Vrienden zou het niet mogelijk zijn om jaarlijks het Int. Filmfestival Assen | vrouw&film te realiseren. Als Vriend steunt u ons unieke festival en geniet u de volgende voordelen:
 

  • voorrang bij de kaartverkoop
  • de gelegenheid tot het gratis bijwonen van een geselecteerde voorpremière voor uzelf en een introducé
  • 1,50 euro korting op elk filmkaartje 
     

U kunt Vriend worden door minimaal 18,50 euro over te maken op onze bankrekening NL 25ABNA 0422377589 t.n.v. Filmfestival Assen te Assen, onder vermelding van 'Vriend 2017' , uw adresgegevens en uw email-adres, waarbij u het @ kunt vervangen door een spatie.